Skip to content

1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hakkında Duyuru

1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından tespit edilen yerlerde ilan edilecek planın itiraz süresi 1 ay…
Askı sürecini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü web sayfası ya da E – Plan Otomasyon Sisteminden takip edebilirsiniz.

SON DUYURULAR