Skip to content

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi, İstanbul İli, Adalar 1/5000 Ölçekli KANİP ve 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği-Askı İşlemleri

 

SON DUYURULAR