Skip to content

Form ve Dökümanlar

Bina Emlak Vergisi Bildirim Formu

Arsa Emlak Vergisi Bildirim Formu

Arazi Emlak Vergisi Bildirim Formu

Emlak Vergi̇si̇ İçi̇n Gerekli̇ İşlemler Word Dökümanı

Pazarda Tezgah Kurma Talep Formu

Seyyar Belgesi̇ Alma Talep Formu

Pazar Tezgah Kurma İçi̇n Gerekli̇ Belgeler Word Dökümani

Seyyar Belgesi̇ İçi̇n Gerekli̇ Belgeleri̇n Yer Aldığı Word Dökümanı

Sihhi̇ / Umuma Açik & Eğlence İşyeri̇ Ruhsat Başvuru Formu

Sihhi̇ / Umuma Açik & Eğlence İşyeri̇ Ruhsati Almak İçi̇n Gerekli̇ Belgeler

Gayri̇ Sihhi̇ İşyeri̇ Ruhsat Başvuru Formu

Gayri̇ Sihhi̇ İşyeri̇ Ruhsati Almak İçi̇n Gerekli̇ Belgeler

Umuma Açik İsti̇rahat & Eğlence İş Yerleri̇ne Ruhsat Almak İçi̇n Gerekli̇ Belgeler

Evsel Kati Atik Sözleşmesi̇ Word Doküman

Cevre Temi̇zli̇k Vergi̇si̇ İçi̇n Gerekli̇ İşlemleri̇n Yer Aldiği Word Dokümani

İnşaat Ruhsati Alma İçi̇n Gerekli̇ İşlemleri̇n Yer Aldiği Word Dokümani

Yikim Ruhsati İçi̇n Gerekli̇ İşlemleri̇n Yer Aldiği Word Dokümani

İskele Kurmak İçi̇n İsteni̇len Belgeler

Fenni̇ Sorumlularin Uymasi Gereken Kanunlar

Tefti̇ş Defteri̇ İçi̇n Gerekli̇ Belgeler

Evlenme Bi̇ldi̇ri̇mi̇ & Evlenme İzi̇n Formu

Türk Medeni̇ Kanunu Evlenme Yönetmeli̇ği̇

Çikarma Gemi̇si̇ Genel Şartlar & Uygulama Esaslari

Hizmet Standartları

İmar Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu