Skip to content

SİVRİADA’YA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Adalar Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17.06.2013 tarih ve 6088 sayılı kararıyla onanan Sivriada, 1/5000 ölçekli G21-b-15-a ve G21-b-15-d, 1/1000 ölçekli G21-b-15-d-2-d ve G21-b-15-a-3-c pafta, 97 ada 1 parselin “askeri alan” kullanımından “turizm+kültürel tesis” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli açılan dava sonucunda İdare Mahkemesi YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verdi.

SON HABERLER