Skip to content

SANATORYUM KORUNMALI SAĞLIK ALANINDA DEĞERLENDİRİLMELİYDİ

81 Yıl boyunca hem şifa verdi hem de hastaların hayatına dokundu, 1980 sonrası değişen sağlık politikalarına direnemedi, 2005 yılında kapatılarak 15 yıl kaderine terk edildi, şimdi de bir kısmının Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir kısmının da Tarım ve Orman Bakanlığı’na resmen tahsis edildiği CİMER’e verilen cevapla tasdiklendi.
Yıllardır tahsis konusu ya da ne yapılacağı konusunda defalarca sorulduğu halde net bir cevap alınamadığı, Koruma Kurulu’nun korunması gereken bu parsel ve yapılarla ilgili devir sonrası kullanım amacıyla hakkındaki bilgi taleplerine cevap verilmediği, atıl vaziyette duran bu yapıların sağlık hizmeti sunarak değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı, Valilik (İl Sağlık Müdürlüğü), Adalardaki Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çeşitli toplantılar yapılarak sunulan projelerin değerlendirilmediği, defalarca tahsis taleplerimize red cevabı geldiği halde günümüz pandemi koşulları göz önüne alınarak tekrar sağlık alanında hizmete başlaması için Belediyemize tahsisi yeniden ısrarla talep edilen ancak henüz 2 ay önce, Diyanet İşleri Başkanlığı’na “eğitim ve gençliğe yönelik hizmetlerde kullanılmasının planlandığı” gerekçesiyle reddedildiği Heybeliada Sanatoryumu, Diyanet İşleri Başkanlığına verildi.
Sağlıktan bilime, sosyal olgulardan kültürel ve tarihsel mirasa kadar birçok konuyu içinde barındıran ve belleklerde bu özellikleriyle yer edinen Heybeliada Sanatoryumu korunmalı, yaşatılmalı, gelecek kuşaklara aktarılmalıydı.
Tüm dünyanın ve ülkemizin Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği bu zor günlerde hastane olarak tahsis edilmesi gereken Sanatoryum’un, halk sağlığı göz ardı edilerek Diyanete verilmesi kararının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğiyle….

SON HABERLER