Skip to content

Madam Martha Koyu’na İlişkin Açıklamamızdır

Basına ve Kamuoyuna;


Gerek Adalı komşularımız gerekse İstanbul halkı tarafından yakından takip edilen, bilinen adıyla Madam Martha Koyu, yani İstanbul İli Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi 107 Ada 8 Parsel Numaralı taşınmaza ilişkin süreçte 26.04.2024 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada da ifade edildiği üzere, ihalenin iptali ve ihale kararından geri dönülmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunmuştuk. Akabinde 02.05.2024 tarihinde belediyemiz hukuk birimi ve ilgili müdürlüklerin birim amirlerinden oluşan bir heyeti görevlendirerek hem yapmış olduğumuz müracaatın takibini gerçekleştirdik hem de 08.05.2024 tarihinde yapılacak ihaleye ilişkin karardan rücu edilmesine ilişkin talebimizi şifahen de Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’ne ilettik.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ile bu yöndeki temaslarımız devam etmekte olup, 07.05.2024 tarihinde Bölge Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı düzeyinde bir görüşme daha gerçekleştirilecektir. Ancak hem durumun ehemmiyeti ve aciliyeti sebebiyle, hem de Adalar İlçemizin doğal yapısının korunması noktasındaki kararlı irademizin gereğine binaen söz konusu ihale işlemine ilişkin idari karara karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtık. Açmış olduğumuz dava İstanbul 11. İdare Mahkemesi 2024/815 Esas sayılı dosyası ile derdest olup, tüm Adalıları ve duyarlı kamuoyunu süreci ve yargılama safahatını takip etmeye, hatta dosyalara asli müdahale talebinde bulunmaya davet ediyoruz.

Gelinen noktada daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Adalar ilçemiz için yapılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları kapsamında, Doğal Karakteri Korunacak Alan statüsünde bulunan bu taşınmazın ekosistem açısından değeri paha biçilemez olmakla birlikte bu taşınmazda doğal yapıya ve ekosisteme zarar verecek nitelikte olan her türlü girişimin karşısında olduğumuzu, idari tasarrufumuzu ve yetkilerimizi her zaman Adalı komşularımızın ortak kamusal menfaatlerinden yana kullanacağımızı, Anayasamızın 43. Maddesini gözeten bir yönetim anlayışıyla Adalarımızın tarihi, doğal ve kültürel zenginliğinin zarar görmemesi ve korunması açısından tüm süreçlerde aktif rol ve inisiyatif alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ali Ercan Akpolat 

Belediye Başkanı 

SON HABERLER