Skip to content

Adalar Bütüncül Bir Uygulama Imar Planina Kavustu

Adaların en önemli konusu olan ve yıllardır beklenen planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandı ve askıya çıkarıldı.

SON HABERLER