Skip to content

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR, MİMAR, MÜHENDİS (İNŞAAT), MÜHENDİS (MAKİNE), VETERİNER HEKİM VE ZABITA MEMURU SÖZLÜ SINAV SONUCU BAŞARI LİSTELERİ

Belediyemize, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, ilk defa atanmak suretiyle alınacak Memur,  Mimar, Mühendis (İnşaat), Mühendis (Makine),   Veteriner Hekim alımı için 11 Aralık 2023 tarihinde yapılan sözlü sınav ile,

Zabıta Memuru alımı için 13 Aralık 2023 tarihinde yapılan sözlü sınav ve 17 Aralık 2023 tarihinde yapılan uygulamalı sınav neticesinde; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre sınav kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı olan adaylara ait liste aşağıda belirtilmiştir.

Sınavda başarılı olup, listede isimleri yer alan adayların atama işlemleri için, aşağıda yer alan atama talep dilekçelerini, istenilen belgeleri eklemek suretiyle en geç 05.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar Altınordu Sok. No:21 BÜYÜKADA-İSTANBUL adresindeki Adalar  Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır. Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Danışma İçin Telefon:

0216 382 33 82 / 322

İSTENİLEN BELGELER:

– T.C. Kimlik fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir.)

-Diploma Aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir.)

-Askerlik hizmetini yapmış adaylar için terhis belgesi, askerliğini yapmamış adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınabilir)

-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık/biyometrik fotoğraf

-Sürücü Belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti belediyemizce tasdik edilecektir)

– Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu.

(Sağlık Kurulu Raporunda “Zabıta Memuru olarak çalışabilir.” ibaresi bulunması gerekmektedir.)

-Atama Talep Dilekçesi

Memur Sınav Sonuç Listesi

Atama Talep Dilekçesi – Memur

Mimar Sınav Sonuç Listesi

Atama Talep Dilekçesi – Mimar

İnşaat Mühendisi Sınav Sonuç Listesi

Atama Talep Dilekçesi – İnşaat Mühendisi

Makina Mühendisi Sınav Sonuç Listesi

Atama Talep Dilekçesi – Makina Mühendisi

Veteriner Hekim Sınav Sonuç Listesi

Atama Talep Dilekçesi – Veteriner Hekim

Zabıta Memuru Sınav Sonuç Listesi

Atama Talep Dilekçesi – Zabıta

SON DUYURULAR