Skip to content

ADALAR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

         Adalar Belediye Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilk defa atanmak suretiyle  MEMUR, MİMAR, MÜHENDİS (İNŞAAT), MÜHENDİS (MAKİNE), VETERİNER HEKİM, ZABITA MEMURU alımı için yapılan ilâna istinaden, 20/11/2023-24/11/2023 tarihleri arasında adayların başvuruları alınmıştır.

Gerekli şartları taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylar, KPSS puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanmak suretiyle,  sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri,  sınav tarihi ve saatini belirtir listeler oluşturulmuş ve  aşağıda yayınlanmıştır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların posta yolu ile gönderilen  Sınava Giriş Belgeleri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.

Yayınlanan listelerde isimleri yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup, bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1- Adaylar, belirtilen sınav tarihinde ve sınav saatinden 30 dakika önce aşağıda adresi belirtilen “Sözlü Sınav Yeri’nde” hazır bulunmalıdır. Belirtilen gün ve saatte sınavın yapılacağı yerde bulunmayan adaylar, sınava katılmamış sayılacaktır.

2- Adaylar, sınava girebilmek için sınava giriş belgesinin yanı sıra, nüfus cüzdanı,  T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmak zorundadır.

3- Elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların;  fotokopisini gönderdikleri belgelerin aslını sözlü sınavdan önce Kozalak  Sokak  No:1  Adalar adresindeki  Adalar Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binasında İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü Yetkililerine ibraz etmeleri gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) Aksi halde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

SINAVA YERLERİ:

SÖZLÜ SINAV SINAV MERKEZİ : Adalar Belediyesi Ek Hizmet Binası
SINAV YERİ/ADRESİ                   : Büyükada Maden Mahallesi Kozalak Sokak No:1
                                                      34970 Adalar/İSTANBUL

UYGULAMALI SINAV SINAV MERKEZİ : Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
SINAV YERİ/ADRESİ                               : Heybeliada, Turgut Reis Sok. No:29
                                                                   34973 Adalar/İSTANBUL

İlân Olunur.

Memur Alımı Sözlü Sınava Hak Kazananlar Listesi

İnşaat Mühendisi Alımı Sözlü Sınava Hak Kazananlar Listesi

Makina Mühendisi Alımı Sözlü Sınava Hak Kazananlar Listesi

Mimar Alımı Sözlü Sınava Hak Kazananlar Listesi

Zabıta Memuru Alımı Sözlü Sınava Hak Kazananlar Listesi

Veteriner Hekim Alımı Sözlü Sınava Hak Kazananlar Listesi

SON DUYURULAR